Działalność organizacyjna

Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji i XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – Toruń, 2003.

Członek Zarządu Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w latach. 2003-2007

Koordynator działań Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Biologów UMK, w ramach którego od 10 lat prowadzone są „Zimowe liczenia bielika Haliaeetus albicilla, czapli siwej Ardea cinera i kormorana Phalacrocorax carbo” na odcinku rzeki Wisły od Włocławka do Bydgoszczy”; lata 2004-2013.

Członek zespołu inwentaryzacyjnego wdrażającego system Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w latach 2006 i 2007.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Członek Założyciel Towarzystwa Przyrodniczego „Alauda” (Status Towarzystwa zatwierdzony przez KRS w styczniu 2011 roku).

Członek Rady Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.