Granty

Grant UMK 397-B
„Struktura przestrzenna zespołów ptaków lęgowych na obszarach zrębów i pożarzysk Puszczy Bydgoskiej oraz wpływ ekotonów na awifaunę terenów leśnych” – 2004 rok, kierownik grantu – dr Tomasz Brauze.

Grant UMK 324-B
„Czynniki wpływające na skład gatunkowy i liczebność zespołów ptaków lęgowych w jednowiekowych drzewostanach Puszczy Bydgoskiej oraz możliwości ochrony awifauny w ramach gospodarki leśnej” – 2006 rok, kierownik grantu, dr Tomasz Brauze.

Grant KBN 1616/B/P01/2009/37
„Rtęć i trwałe zanieczyszczenia organiczne w guanie z obszarów oddziaływania wody i lądu” – lata 2009-2012, kierownik grantu prof. dr hab. Lucyna Falkowska.