Działalność dydaktyczna

I Katolickie Liceum w Bydgoszczy (1996-1999)

 

– nauczyciel biologii i chemii na poziomie gimnazjum i liceum.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997-2014) – wykłady, ćwiczenia i zajęcia terenowe:

 

– Zoologia kręgowców;

– Zoologia systematyczna kręgowców;

– Różnorodność gatunkowa środowisk naturalnych i antropogenicznych;

– Faunistyka;

– Biologia wybranych grup zwierzęcych;

– Anatomia porównawcza zwierząt;

 – Waloryzacja wód powierzchniowych i terenów podmokłych;;

– Funkcje drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie;

– Bioindykacja;

– Bioindykacja środowisk lądowych;

– Metody badań terenowych w ekologii zwierząt;

– Metody badań terenowych populacji kręgowców;

– Wpływ inwestycji liniowych na faunę;

– Ochrona awifauny w aspekcie Dyrektywy Ptasiej (2009/147/WE);

– Pracownia specjalistyczna;

– Pracownia magisterska.