Kompetencje

Założycielem i właścicielem firmy EKONCEPT jest Tomasz Brauze

doktor Goreń po kontrolonauk biologicznych, zoolog, specjalista ornitolog, autor wielu publikacji naukowych i ekspertyz przyrodniczych, z dużym doświadczeniem w metodologii i prowadzeniu badań terenowych.