Działalność popularyzatorska

Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu – prelekcje, wycieczki edukacyjne.

Wycieczki edukacyjne organizowane w ramach zajęć dydaktycznych Szkoły Leśnej na Barbarce.

Prelekcja o ptakach Puszczy Bydgoskiej podczas Dni Lasu w Nadleśnictwie Gniewkowo (2005 rok).

Prelekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące biologii ptaków i ich ochrony – Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu.

Artykuły popularyzatorskie dotyczące wybranych elementów biologii i ochrony ptaków w prasie lokalnej (Nowości, Gazeta Pomorska, Peryskop Solecki).

Udział w cyklu programów telewizyjnych „Spotkania z ekologią”.

Prelekcje dotyczące zagadnień biologii ptaków wygłaszane w ramach otwartych spotkań Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Biologów UMK.

Współautor dydaktycznej ścieżki ornitologicznej „Poznaj ptasie tajemnice” złożonej z 8 tablic informacyjnych, zlokalizowanej w południowej części obszaru NATURA 2000 „Ostoja Nadgoplańska”.

Współorganizator Ornitologicznego Stanowiska Obserwacyjnego dla mieszkańców Torunia w ramach „Europejskich Dni Ptaków” organizowanych przez BirdLife International oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Pogadanka o ptakach doliny Wisły oraz wycieczka ornitologiczna podczas festynu dla Mieszkańców Silna i okolic (IX 2017).

Organizacja spaceru przyrodniczego w ramach Wiślanego Festynu Przyrodniczego w Silnie (IX 2018)

Artykuły popularnonaukowe:

– Brauze T. 2016. Awifauna koryta i terasy zalewowej Wisły w sąsiedztwie budowy nowego mostu im. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu w latach 2011-2014. Eko Przyjaciel. Kujawsko-Pomorskie Czasopismo Przyrodniczo-Ekologiczne 02/16: 20-25.

– Brauze T. 2017. Świat ptaków. W: Holc J (red.). Przyroda toruńskiego poligonu. LEGRA, Toruń: 232-317.

– Brauze T., Krzyśków T., Holc J. 2018. Ptaki toruńskiego poligonu. Ptaki Polski 49/1: 38-42.